Retningslinjer for personvern og markedsføring

1. Generelt

Disse retningslinjene for personvern og markedsføring (” Retningslnjer for Personvern”) beskriver hvordan Jacuzzi Import AS - org. nr. 911727560  e-mail: anette@polarbad.no  (” Jacuzzi Import AS, ” vi”) samler, bruker, og lagrer dine personopplysninger.

1.1 Retningslinjene for Personvern gjelder fordi vi leverer tjenester og produkter i tilknytning til kjøp, service og øvrig kontakt med oss, så som besøk på hjemmesiden. 

1.2 Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse Retningslinjene for Personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. Personopplysningsansvarlig Jacuzzi Import AS er personopplysningsansvarlig for vår behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. 

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for service  må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg når du gjennomfører kjøp på vår hjemmeside og i vår butikk, og vi lagrer din kontaktinformasjon når du kontakter oss for tilbud på kjøp av våre produkter.

4. Hvilke opplysninger behandler vi om deg?

4.1 De personopplysningene vi samler inn og behandler om deg i egenskap av kunde som gjennomfører kjøp og benytter våre support-tjenester er:

 • Navn 
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Kundenummer

5. Hvorfor behandler vi opplysninger om deg? Vi behandler dine personopplysninger for ulike formål.

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, så som gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av varer og support;
 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som for å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger;
 • Gi informasjon og rette markedsføring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon som gjelder våre og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester;
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nettet;
 • Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger;
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgiviningen.

Det juridiske grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

Vi baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet. Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som kunde, så som for å gjennomføre bestillinger og kjøp av varer og tjenester.  En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt forå å foreta en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. Vi behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing. I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunna oppfylle regnskapslovens krav.

7. Sammenstilling av vår personopplysningsbehandling  

 

10. Hvem videregir i personopplysningene til?

10.1 Vi vil ikke videregi eller selge dine opplysninger til tredje part.

10.2 Dine personopplysninger vil bli videreformidlet til finansinstitusjoner om de skal søkes om noen form for kreditt, rentefri betaingstid, eller månedlig nedbetaling. Jacuzzi Import AS vil i slike tilfelle ikke lagre noen opplysninger om personnummer eller andre opplysninger som kun er nødvendig for finansinstitusjon.

 11. Endring av Retningslinjene for Personvern 11.1 Vi har rett til når som helst å endre disse retninglinjene for Personvern. 12. Beskyttelsen av dine personopplysninger Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi har iverksatt de sikkerhetstiltakene som er nødvendige for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting. Eksempelvis lagres alle opplysninger om kunder samt Kontoinnehavere i en database som er beskyttet av tilgangsstyring og brannmur.13. Dine rettigheter13.1 Vi er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.13.2 Vi kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.13.3 Du har rett til å kreve

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. 
 2. Rettelse av dine personopplysninger. Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.
 4. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de bare blir behandlet for bestemte avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 12.3 b). I den perioden opplysningenes korrekthet utredes, kommer behandlingen av dem til å være begrenset.

13.4 Du har rett til å protesetere mot personopplysningsbehandling som utføres med støtte i interesseavveiing. Hvis du protesterer mot slik behandling kommer vi bare til å fortsette behandlingen hvis det foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.13.5 Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direktemarkedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til anette@polarbad.no Når har vi mottatt din innvending kommer vi til å opphøre med å behandle personopplysningene for slik markedsføringsformål.13.6 Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datainspektionen/Datatilsynet.14. Kontaktinformasjon Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil be om et registerutdrag.

Totalsum:
  Til kassen
  lagt til handlevogn