GARANTI OG REKLAMASJONSVILKÅR

GARANTI OG REKLAMASJONSVILKÅR

En av de viktigste grunnene til å velge Jacuzzi som leverandør.

Vet du at det er stor forskjell på 5 års reklamasjonsrett og 5 års garanti? I Norge er du beskyttet av forbrukerkjøpsloven, men en reklamasjonsrett er langt i fra så sterk som en garanti er. Mange opplever problemer med å få tak i deler til sitt spabad, det vil aldri være noe våre kunder trenger å bekymre seg for.

Sørg for å sette deg inn i garanti vilkår før du handler. Til din trygghet kan du lese i gjennom våre her

Vi gir deg 5 års garanti på pumper, varmeelement, skrog, display, hovedkort etc. altså alle de viktige komponentene for at du skal kunne nyte ditt utendørs massasjebad i mange mange år fremover.

Dersom du opplever feil eller mangler på et produkt kan du ringe tlf: 93458721 eller sende en mail til anette@polarbad.no

 

Her er garantibestemmelser:

Jacuzzi Import AS gir 5 års garanti på deler og fabrikasjonsfeil. For øvrig gjelder Lov om forbrukerkjøp med hensyn til Garanti og reklamasjonsrett.

GARANTI PÅ DELER & ARBEID

Det er 5 års garanti på Acryl overflate, karkonstruksjon, og på alle elektriske komponenter som hovedkort, sirkulasjonspumper, massasjepumper, varmeelement, display rør, slanger, og komponenter for øvrig. Det er også 5 års garanti mot lekkasjer i alle limte skjøter og gjennomføringer i karet.

Stereosystem, Bluetooth og WiFi systemer er 2 års garanti.

HVA SOM IKKE ER DEKKET AV GARANTI ELLER REKLAMASJON.

Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning (Naturskade og lignende)

Ved bruk av eldre sikringer (separat fasesikring) dekkes ikke elektriske feil av garantien.

Feil bruk av pleiemidler som fører til korrosjon eller skader til skall/pumpe, rørsystem, dyser, kabinett og lokk.

Lyspærer og defekte sikringer.

Slitedeler inngår ikke i garanti, og innebefatter; nakkeputer, disse må gjerne byttes etter 2-3 års bruk. låsearm til filterbeholder, låsenøkkel for filterbeholder, låsenøkkel til lokk, klips og klipsfeste til lokk samt thermo-lokket, lokkløfter, trapp, flytebar eller annet ekstrautstyr.

Skader/feil som følge av frostskader – spaet er frostsikret og vil ikke fryse dersom det er strøm og vann i spaet. Spaet må ikke stå uten strøm over lengre perioder vinterstid. Skal det tømmes og lagres for vinteren så følg egne prosedyrer.

Skader på skallet ved bruk av vann over 50°C.

Feil/skader som følge av feilmontering, utførte reparasjoner av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.

Indirekte kostnader som Leverandør er uforskyldt i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom som følge av: brukerfeil

Leverandør fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, ser­vice eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ NEDFELLING AV PRODUKT

Skal produktet felles ned i betong, platting eller andre former for byggverk MÅ det gjøres forebyggende arbeid for å forhindre framtidige skader. Det må tilrettelegges slik at alle sidepanelene på massasjebadet kan skrues av. Det må være tilstrekkelig plass slik at service­personell kan komme til for å utføre nødvendig service på produktet.

Se også punkt nedenfor” Viktig med tanke på reklamasjon”

Det må også sørges for at nedfellingsarealet har riktig, og god drenering hvis det skulle komme vann i form av regn, snø, lekkasjer eller andre tredjeparts innvirkninger som kan føre til skader på karet. Oppstår det skader som følger av at disse retningslinjene ikke er fulgt, dekkes dette ikke av reklamasjon.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler, veranda, plat­ting, bygg eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbyg­ning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i reklamasjon og faktureres etter timepris.

Dersom kunde oppdager feil ved massasjebadet som fører til direkte temperaturfall forplikter kunde seg å forhindre alle typer følgefeil dette fører med seg, dette betyr at når utetemperaturer er under frysepunktet slik at massasjebadets skjulte rørsystem utsettes for frostfare må dette forhindres ved f. eks plassere en varmeovn i utstyrsrom.

Alternativet er å tømme karet helt for vann, vi anbefaler da å følge prosedyre for vinterlag­ring

Det er viktig at underlaget tåler belastning på 500kg/m² er stabilt og i vater – det er kjøpers ansvar å sørge for et solid underlag.

For øvrig plikter kjøper å sette seg inn i rutiner for vannkjemi og vedlikehold av massasjebad. Kjøper er ansvarlig for vannkvaliteten.

Når badet sendes til kunde med transportør, er det viktig at kunden pakker ut og sjekker badet for skader før badet kvitteres ut. Evt. Skader må noteres på fraktbrevet og meldes inn til oss snarest mulig. 

En feil må meldes inn snarest etter den er oppdaget, og senest innen 2 mnd. Garantien gjelder fra den dagen spaet blir hentet eller mottatt av kjøper

01.06.2018 10:11
Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn